Podcast

Welkom bij deze Podcast 'Kruimels voor de ziel'. Eén woord is soms genoeg voor een nieuw begin. Ik nodig je uit om mee te doen aan enkele geestelijke oefeningen. Woorden uit de Psalmen en het evangelie van Johannes heb ik vrij bewerkt tot een meditatieve tekst. Ze staan genoemd op de subpagina's van deze hoofdpagina. Druk bij de stille momenten op je pauzetoets om de lengte van de stilte te bepalen.

Structuur van de oefening

  1. Gong. Steek een kaars aan.
  2. Gebed: 'Kom, Geest van God, adem mijn ziel open. Kom, Christus, ontferm U over mij en maak mij vrij.'
  3. Lectio: Hoor de tekst (2 maal). Gong.
  4. Meditatie: Mediteer een poosje over een woord uit de tekst dat jou raakt.
  5. Gebed: Deel nu jouw woord met de Onuitsprekelijke. Wat zou je tegen God willen zeggen?
  6. Contemplatie: Verwijl een tijdje in de aanwezigheid van Gods Liefde.
  7. Actie: Welke concrete stap wil je na deze oefening zetten vandaag?
  8. Zegen: De liefde van God, de compassie van Christus en de adem van de Geest zijn met jou, nu en alle dagen. Amen.
  9. Gong

Psalm 1, 8 en 42 vrij

Johannes 1 en 2